OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2013.

Download (XLS, 51KB)

PLAN RADA UDRUGE ZA 2012.

 

1. Opremanje i održavanje prostorija, plaćanje režijskih troškova.

Neophodno je osigurati redovito plaćanje režijskih troškova te paralelno pokušati obnoviti inventar prostorija, poglavito glede istrošenosti i funkcionalnosti. Prostorije nužno treba dodatno urediti sanirati propale prozore i vrata.

2. Zapošljavanje pomoćnog administratora, vozača kombija, organizacija prijevoza i održavanje vozila.

Nastaviti Program prijevoza osoba sa invaliditetom na području KZŽ i zaposliti dodatnog vozača – putem natječaja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Ojačati kapacitet udruge minimalno sa zapošljavanjem pomoćnog administratora.

3. Uključivanje u proračuna općina i županije na području djelovanja Udruge.

Udruga invalida Zlatar skrbi za članove sa područja Krapinsko –zagorske županije, nužno je osigurati sredstva iz proračuna općina i gradova te županije da bi rad mogao biti što kvalitetniji.

4. Osigurati sredstva za održavanje vozila (registracija, osiguranje, gorivo, gume i sl.).

5. Posjeti i kontakt našim članovima.

Posjeti članstvu odvijaju se prema ukazanoj potrebi (zdravstveno stanje, socijalni i ini problemi i sl.), a najmanje jednom godišnje. Tijekom posjeta pokušavamo članstvo upoznati sa svim novostima u smislu poboljšanja kvalitete života, socijale i zakonodavstva, poglavito članstvu koje glede nemogućnosti (iz raznih razloga) nisu samostalno u mogućnosti doći u naše prostorije.

6. Poticanje akcija za uklanjanje arhitektonskih barijera.

Potrebno je poticati akcije za uklanjanje arhitektonskih barijera (izgradnja rampi/kosina, obilježavanja parkirališta itd.)u suradnji sa organima lokalne uprave i samouprave, privatnim i pravnim osobama, kako bi se omogućio nesmetani pristup osoba sa invaliditetom svim javnim i inim sadržajima pojedine općine ili grada u cilju što bolje socijalizacije i inkluzije osoba sa invaliditetom. – pokretanje inicijative za uređenje zgrade Grada Zlatara – ugradnja lifta – potkrovlja – te u potkrovlju ishođenje novih prostorija – prema Pravilniku o pristupaćnosti sve javne institucije moraju biti prilagođene za osobe sa invaliditetom. S tog naslova kontaktirati općine i gradove , kao i županiju u svezi ovog problema te pokrenuti akcije na području gdje nisu zadovoljeni uvjeti.

7. Pomoć i savjeti kod nabave ortopedskih pomagala.

U zadnje vrijeme primjećuje se porast kuća koje se bave ortopedskim pomagalima. Dobar dio tih kuća ima proizvode sumnjive kvalitete i raznoraznih cijena. Stoga je nužno upozoriti članstvo na kvalitetu pomagala, cijene i prava koja se mogu ostvariti putem HZZO-a. Također, cilj nam je i pružiti svu moguću pravnu, socijalnu i zdravstvenu pomoć.

8. Suradnja sa udrugama invalida na području R. Hrvatske i inozemstva.

Kako bi rad udruge bio na što većem nivou potrebno je izmjenjivati iskustva sa srodnim udrugama. Također, ova suradnja nužna je i glede ostvarivanja zajedničkih projekata i programa.

9. Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Zlatar Bistrica.

Dosadašnja suradnja sa spomenutim centrom je na zavidnom nivou. Postojeću suradnju treba zadržati i što je moguće više unaprijediti. Prema mogućnosti uči u zajedničke projekte.

10. Seminari, druženja.

Kako su promjene u zakonskom pogledu gotovo svakodnevno, a za kvalitetan rad nužna je što veća edukacija odgovornih osoba, u tijeku 2011. godine moramo nastojati pohađati što veći broj seminara, okruglih stolova i tribina.

11. Upoznavanje javnosti sa radom Udruge.

12. Organizacija Okruglog stola.

Organizirati Okrugli stol povodom Međunarodnog dana invalida, sa temom koja će u tom trenutku biti aktualna ili problematikom koja prati Udruge, pojedince ili skupinu.

13. Organizacija izleta.

Pružiti potrebnu pomoć prilikom organizacije izleta za članstvo u okviru mogućnosti udruge. Pružiti što je moguće većem broju članova priliku za odlazak na izlete i druženja. Održavanje ribolovnog natjecanja – VII Kup Zagorja. Održati ribolovno natjecanje za osobe sa invaliditetom u suradnji sa ŠRS KZŽ na vodama pod nadležnošću saveza.

14. Prikupljanje i podjela humanitarne pomoći.

Udruga invalida Zlatar u svome djelokrugu ima i odredbu o prikupljanju i podjeli humanitarne pomoći te je kao takova registrirana i ima rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Udruga će u 2012. godini nastaviti prikupljati i dijeliti humanitarnu pomoć članovima koji za to imaju potrebe u suradnji sa Crvenim križom, Gradskim društvom Zlatar i ostalim zainteresiranim dionicima.

15. Organizirati ljetnu školu ili sličnu radionicu za članove školske dobi.

Naime u KZŽ nedostaje defektologa i logopeda za potreba rada sa osobama sa invaliditetom – a najava gradonačelnika Zlatara da će se pri školi ili vrtiću osigurati isti nisu se ostvarila u 2011. godini. Istražiti koliko djece ima potrebu za to te utvrditi cijenu održavanja istog. Sredstva namaknuti putem natječaja.

16. U suradnji sa HSUCDP organizirati radionicu Unaprijeđenje roditeljske skrbi za naše članove.

Ukoliko bi došlo do mogućnosti.

17. Info pult za udruge.

U prostorima udruge omogućiti organizaciju info pulta za pomoć udrugama sa zlatarskog područja u suradnji sa Centrom za civilne inicijative.

18. Organizacija radionice Moja udruga na Web-u.

U suradnji sa Centrom za civilne inicijative organizirati radionicu u našim prostorima za potrebe udruge na kojo bi se obučili zainteresirani članovi za izradu web portala – a istodobno bi se ponovo pokrenula web stranica udruge koju bi u daljnjem periodu mogli sami uređivati.

19. Pokretanje socijalnog poduzetništva.

Pokrenuti ovaj projekt po principu zadruge, obrta, firme ili potpunog socijalnog poduzetništva sa ciljem zapošljavanja članova – osoba sa invaliditetom na modelu socijalnog poduzetništva – sredstva osigurati putem općina i gradova, županije, Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i natječaja. U sve projekte vezane uz natječaje poglavito one prema europskoj uniji uključiti ZARU.

20. Suradnja sa Obiteljskim centrom KZŽ.

Tijekom godine organizirati 2-4 radionice ili predavanja za članovi i ostale zainteresirane na teme koje mogu pridonjeti poboljšanju kvalitete života osoba sa invaliditetom.