Prelog

 

Dana 29.09.2018.naša Uduga sudjelovala je na 30. susretu osoba s invaliditetom “Jesen v Međimorjo” u Prelogu

Dani kajkavske riječi Zlatar

 

Naša Udruga sudjelovala je na 49. danima kajkavske riječi gdje smo 28.09.2018. i 29.09.2018. predstavili rad Udruge.
U ta dva dana mnogi su posjetitelji mogli vidjeti što naši članovi izrađuju te informirati se o radu Udruge.

Rehabilitacijsko ljetovanje

 

Naša Udruga je u suorganizaciji sa Hsutijem omogučila Rehabilitacijsko ljetovanje za dvije naše članice, te ujedno su bili volonterka,vozač naše Udruge u Centar M.A.R.E u Rovinju.

Obljetnica smrti

 

Poštovani članovi UOIKZŽ na današnji dan prije tri godine napustio nas je naš prvi predsjednik Udruge gosp.Davor Brlić