Udruga osoba s invaliditetom
Krapinsko-zagorske županije

Association for Persons with dissabilities of
Krapina-zagorje country.

Udruga invalida Zlatar osnovana je 12. 03. 2000. godine u Zlataru na inicijativu nekolicine roditelja djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom. Sjedište Udruge i ured se nalazi na adresi: Zlatar, Park hrvatske mladeži 2.

VAŽNO

Na skupštini održanoj 12.12.2022.g. donesena je odluka o visini članarine koja stupa na snagu s 01.01.2023.g. uvođenjem eura kao službene valute za plaćanje.

Nova članarina iznosi 15 eura za cijelu godinu, te molimo da se uplaćuje na žiro račun Udruge, koji možete naći na WEB stranici Udruge ili ga možete dobiti telefonski, te osobnim dolaskom.

NOVOSTI

PRAVNA KLINIKA

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Vrata klinike otvorena su u listopadu 2010. godine nakon što je u srpnju 2010. godine sklopljen Ugovor o financiranju projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika iz sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći za 2010. godinu između Pravnog fakulteta i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Sjedište Pravne klinike nalazi se u Zagrebu na adresi Tkalčićeva 48-50.
Klinika u prvom redu pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Pravilnika o studiranju.
Na predmetima rade studenti viših godina Pravnog fakulteta u Zagrebu. Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi savjetom pomažu akademski mentori – suradnici, znanstveni asistenti i profesori.

INFORMACIJE

Zdenka Valjak (predsjednik):
095/530-2968

Krunoslav Krušelj (izvršni direktor):
098/467-696

Dumbović Darinka (zamjenica predsjednika):

Anđelko Košić (zamjenik predsjednika):

Ured tel.:
049/467-696

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak:
07:00 h -15:00 h

Žiro račun:
HR902360000-1101491659

kontaktirajte nas

kontaktirajte nas