O nama

Udruga invalida Zlatar osnovana je 12. 03. 2000. godine u Zlataru na inicijativu nekolicine roditelja djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom. Sjedište Udruge i ured se nalazi na adresi: Zlatar, Park hrvatske mladeži 2.

Na sjednici Skupštine održanoj 20. 04. 2013. usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama statuta od 09. 04. 2011. kojom Udruga invalida Zlatar mijenja naziv udruge u UDRUGU OSOBA S INVALIDITETOM KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.

Ciljevi osnivanja Udruge:

 • Razvoj svijesti radi preuzimanja kontrole nad vlastitim življenjem.
 • Profilirati Udrugu osoba s invaliditetom Krapinsko zagorske županije, kao samostalnu, neprofitnu, nevladinu, humanitarnu, autohtonu i monolitnu udrugu osoba koje se nose s problemima osoba s invaliditetom i njihovih bliskih srodnika, kao i osobe koje su profesionalno i moralno ujedinjene istim ciljevima i zadacima Udruge osoba s invaliditetom Krapinsko zagorske županije.
 • Poticanje i pružanje svekolike pomoći svojim članovima i njihovim obiteljima, sa svrhom poboljšanja kvalitete življenja, društvene brige, skrbi i zaštite interesa.
 • Sustavno raditi na stvaranju i očuvanju identiteta osoba s invaliditetom čineći ga što prepoznatljivijim.
 • Prepoznavanje i artikuliranje interesa što šireg članstva, osmišljavanje te jedinstven nastup u rješavanju problema i provođenju programa, projekata i akcija od zajedničkog interesa svih ustrojbenih jedinica UOIKZŽ.
 • Razvijanje primjerenog (što stručnijeg) i profesionalnog (plaćenog) i volonterskog/dobrovoljnog (primjereno stimuliranog) rada glede promicanja potreba školovanja, zapošljavanja, stanovanja, opskrbe suvremenim pomagalima, organiziranja javnog prijevoza i drugih komunikacija, vodeći računa o što potpunijoj integraciji tzv. hendikepiranih i zdravih, permanentno šireći prostore slobode i neovisnosti pojedinca kao korisnog člana Udruge.
 • Po principima agresivnog humanizma te kroz organizirani sustav grupa za pritisak kao i drugim demokratskim sredstvima, kontinuirano senzibilizirati pučanstvo za potrebe unaprjeđivanja uloge i položaja osoba s invaliditetom – u društvenoj zajednici, prvenstveno premošćivanjem i uklanjanjem psihosocijalnih barijera.
 • Promotivne djelatnosti uz aktivno sudjelovanje u društvenoj brizi, rehabilitaciji, (nametnutoj) zaštiti, kao i skrbi i svim oblicima društvene pomoći osobama s invaliditetom, postupno trasirajući pozitivan ustroj u kome će tzv. hendikepirane osobe, kao subjekti, biti u prvom planu, odnosno gdje će rad i socijalna skrb uvažavati potrebe po mjeri čovjeka.
 • Zalaganje za ekonomski pristup rješavanju problema osoba s invaliditetom.
 • Praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa u korist osoba s invaliditetom, a također i pružanje pomoći u ostvarivanju prava.
 • Promicanje fizičke kulture (sporta i rekreacije, terapijskog i rekreacijskog jahanja), zabave i razonode članova UOIKZŽ.
 • Unaprjeđivanje kreativnog i umjetničkog izražavanja članova UOIKZŽ.
 • Isticanje izričite odgovornosti države za stvaranje materijalnih i financijskih pretpostavki za rad organizacija invalida, jednako kao i za izgradnju, adaptaciju, transformaciju i opremanje kapitalnih objekata od šireg i zajedničkog interesa namijenjenih liječenju, rehabilitaciji, smještaju, rekreaciji, zdravstvenom turizmu i odmoru osoba s invaliditetom.
 • Suradnja i razmjena iskustava sa srodnim asocijacijama u RH i u svijetu.
 • Poticaji istaknutim pojedincima, osobama s invaliditetom za što potpuniju afirmaciju na području provjerene uspješnosti.
 • Prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći i donacija.
 • Izgradnja vlastitog jahališta.

Djelatnosti:

 • Prijevoz osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije.
 • Stvarati, osmišljavati i provoditi programe primjerene potrebama članstva UOIKZŽ, jednako kao i prikupljati sredstva za realizaciju tih programa.
 • Voditi evidenciju i registar cjelokupnog članstva UOIKZŽ.
 • Opremiti UOIKZŽ i ustrojbene članice suvremenim sredstvima komuniciranja radi što šireg uvida u polivalentnost hendikepa.
 • Koristiti sva raspoloživa sredstva u promicanju Standardnih pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom (Rezolucija UN-a 48/96 iz 1993., posebice u području predškolskog odgoja, zatim školovanja, zapošljavanja, javnog prometa; kao i Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom.
 • Budnim okom motriti stanje ljudskih prava, posebice fokusirajući izvršne organe vlasti i institucije sustava čija je djelatnost i skrb bitna za osobe s invaliditetom te reagirati na sve negativne otklone propisanih standarda.
 • Raditi na poboljšanju kvalitete života članstva: stvaranjem preduvjeta za organiziranje radionica, predavanja, druženja i sličnih sadržaja za koje postoje interesi, potrebe i mogućnosti.
 • Organizirati priredbe, koncerte, izložbe, seminare te razviti izdavačku djelatnost sukladno Zakonu.
 • Sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, natjecanjima i sl, a prema mogućnostima i organizirati iste.
 • Sukladno zakonskim odrednicama, jednako tako i godišnjim planovima i programima, skupštinskim odlukama te zaključcima upravljačkih tijela djelovati za UOIKZŽ, kao i za osobe sa invaliditetom pojedinačno.
 • Razvoj i unaprjeđenje terapijskog i rekreacijskog jahanja.
 • Pružanje humanitarne pomoći i donacija.
 • Pokretanje zadruga ili sličnih organizacija prema principima socijalnog poduzetništva.

Socijalne usluge koje udruga trenutno pruža:

 • Pravna klinika – u suradnji sa Pravnim fakultetom iz Zagreba pružaju se besplatni pravni savjeti našim članovima. Termini i vrijeme održavanja objavljuju se putem javnih glasila, a sukladno radu tj. akademskoj godini pravnog fakulteta.
 • Help Desk – je Program osmišljen za pomoć članovima u kući u obavljanju svakodnevnih životnih potreba. Provode ga djelatnici zaposleni putem Javnih radova. Ovisan je o području stanovanja tj broju djelatnika raspoloživih putem Zavoda za zapošljavanje.
 • Savjetovalište za ortopedska pomagala – pružanje pomoći i savjetovanja kod nabave ortopedskih i drugih pomagala. Korisnici se upućuju u moguća prava koja se mogu ostvariti putem HZZO-a. Preporučuju se ili kontaktiraju ortopedske kuće koje mogu pružiti najkvalitetniju i najbržu isporuku pomagala.
 • Prijevoz za osobe s invaliditetom na području Krapinsko zagorske županije – Program prijevoza osmišljen je s ciljem pomoći osobama s invaliditetom sa područja KZŽ u obavljanju svakodnevnih životnih potreba van mjesta stanovanja. Postupak – korisnik se obraća udruzi, evidentira se potreba, dan, mjesto i vrijeme potrebe. U dogovoren datum vozilo dolazi do korisnika i vozi ga od mjesta A do mjesta B. Po završetku potrebe korisnik se vraća na polazište. Program se provodi treću godinu te je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, uz partnerstvo sa Krapinsko zagorskom županijom.

Sport:

Postoji mogućnost bavljenja raznim sportskim disciplinama kao što su šah, atletika, viseća kuglana, ribolov, pikado itd..

 Planovi za period 2014 – 2015 godinu:

 • uređenje i preseljenje u nove prostore,
 • pokretanje rehabilitacijskog centra sa senzornom sobom i logopedsko -defektološkim kabinetom,
 • uređenje i opremanje informatičke i keramičke radionice,
 • nastavak postojećih programa,
 • pokretanje socijalnog poduzetništva s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom.

 Neke od važnijih aktivnosti provedenih u prošlom radu Udruge:

 • igraonica za djecu,
 • terapijsko jahanje,
 • raznovrsne radionice,
 • izdavanje Biltena Koraci,
 • uređivanje i vođenje radio emisije,
 • prijem kod Svetog Oca Benedikta XVI,

 

Na sportskom planu aktivno smo se bavili jahanjem, sportom za osobe s invaliditetom gdje smo na brojnim natjecanjima postigli zapažene rezultate kako u pojedinačnim sportovima 3. mjesto u atletici (bacačke discipline i 2. mjestu u utrkama u kolicima na Otvorenom Državnom prvenstvu u atletici za osobe sa invaliditetom R. Slovenije 2002. godine, a naslov državnog prvaka u bacanju diska i koplja te osvajači 2. mjesta u bacanju kugle na Otvorenom Državnom prvenstvu u atletici za osobe sa invaliditetom R. Hrvatske 2003. godine, 1 mjesto u utrci na 100 metara, 1 mjesto u bacanju koplja u 2006. godini na atletskom prvenstvu Hrvatska, pobjednici brojnih utrka u kolicima, a u ekipnim sportovima zapažene rezultate postigli smo u pikadu, visečoj kuglani i gađanju zračnom puškom (5. mjesto na Državnom prvenstvu za osobe sa invaliditetom 2003. u disciplini bez naslona). Naš član sudjelovao je u reprezentacije Hrvatske u lovu ribe udicom na plovak u 2007. godini koja je osvojila 6. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Belgiji, a 2008. godini reprezentacije Hrvatske koja je na Svjetskom prvenstvu za osobe sa invaliditetom u ribolovu u Njemačkoj osvojila 8. mjesto.