Sporazum o suradnji

 

Poštovani,

obaviještavamo Vas kako će se u 2014. godini nastaviti rad Pravne klinike na području Krapinsko – zagorske županije. Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna.

Klinika pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Pravna klinika uspostavila je suradnju sa srodnim organizacijama civilnog društva u okviru kojih studenti provode dio svoga kliničkog obrazovanja i pritom pružaju pravnu pomoć obespravljenim članovima društva sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Nažalost, glede opće poznate situacije u državi, a tako i u Pravnoj klinici, u 2014. godini ne postoji mogućnost proširenje rada Pravne klinike za područje KZŽ.

Kako bi ipak omogućili što većem broju ljudi korištenje ove hvalevrijedne pomoći Udruga osoba s invaliditetom KZŽ i Pravna Klinika, pri Sveučilištu u Zagrebu, Pravni fakultet Zagreb, sklopili su Sporazum o suradnji. Sporazumom o suradnji utvrđena su međusobna prava i obveze sporazumnih strana. Sporazumom Udruga osoba s invaliditetom KZŽ postala je koordinator za sve udruge osoba s invaliditetom na području naše županije. Samim time u našim prostorima mogu se pružiti usluge Pravne klinike za sve osobe s invaliditetom s područja županije, članove svih udruga, te za sve ostale zainteresirane strane.

Pozivamo sve zainteresirane strane da obavijeste svoje članove, kao i sve osobe s invaliditetom da se jave u našu udrugu kako bi dogovorili detelje za ovaj termin. Za sve naredne termine biti ćete pravovremeno obaviješteni. Zahvaljujemo na suradnji.

S poštovanjem!

Predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Davor Brlić