26. veljače ove godine, od 10. do 12. sati u prostorijama UDRUGE INVALIDA ZLATAR ZA SVE ČLANOVE UDRUGE

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Pravna klinika uspostavila je suradnju sa srodnim organizacijama civilnog društva u okviru kojih studenti provode dio svoga kliničkog obrazovanja i pritom pružaju pravnu pomoć obespravljenim članovima društva sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći.

“U želji da postanemo pristupačniji većem broju građana, obraćamo vam se s prijedlogom o suradnji koji bi uključio pružanje besplatne pravne pomoći i izvan grada Zagreba.

Suradnja je zamišljena na način da nam omogućite korištenje prikladnih prostorija Udruge invalida Zlatar. U njima bi kliničari mogli pružati pravnu pomoć članovima Vaše udruge. Kliničari bi ih zaprimali i saslušali te nakon prikupljenog činjeničnog stanja i dokumentacije sastavili pravno mišljenje o njihovim pravnim problemima.”