Udruga invalida Zlatar dana 20.04.2013. na skupštini udruge donijela je odluku o promijeni imena udruge. Dosadašnje ime Udruga invalida Zlatar, promijenjeno je u Udrugu osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije; (engleski naziv: Association for Persons with Dissabilities of Krapinsko-zagorska županija). Novo ime poćet će se primjenjivati od 03.06.2013.