Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije sudjelovala je 12. lipnja 2013., u sklopu programa JAKO na konferenciji “Uloga OCD-a u održivom razvoju lokalne zajednice”.

Cilje konferencije je bio okupiti predstavnike javnog, privatnog profitnog i privatnog neprofitnog sektora kako bi se otvorio prostor za diskusiju o ulozi organizacije civilnog društva u razvoju zajednice.