Početkom veljače ove godine Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu na inicijativu kliničarke, studentice pete godine Pravnog fakulteta, Lee Puljčan, započela je suradnju sa predsjednikom Udruge invalida u Zlataru, gospodinom Davorom Brlićem.

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika je osnovana u jesen 2010. godine. Klinika u prvom redu pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Studenti viših godina Pravnog fakulteta u Zagrebu samostalno i kolektivno obrađuju zaprimljene slučajeve, pri čemu im po potrebi savjetom pomažu akademski mentori – suradnici, odvjetnici, znanstveni asistenti i profesori.

U okviru rada Pravne klinike, studenti svaki mjesec posjećuju gradove izvan Zagreba kako bi bili dostupniji što većem broju korisnika. Na taj način ostvarena je suradnja sa brojnim gradovima i udrugama diljem Hrvatske. Prva vanjska klinika u prostorijama Udruge invalida Zlatar održana je 26. veljače za sve članove Udruge.

Članovi Udruge bili su unaprijed obaviješteni o radu Pravne klinike i njezinom održavanju putem web i facebook stranice Udruge invalida Zlatar te putem Radio Zlatara. Zahvaljujući predsjedniku Udruge dolazak kliničara bio je i medijski popraćen putem HRT-a i Večernjeg lista što je rezultiralo većim odazivom stranaka u narednim krugovima.

Ukupno su održana četiri kruga vanjskih klinika u Udruzi invalida ( 26.02., 19.03., 23.04. i 14.05. ). Zaprimljeno je ukupno dvadeset stranaka čija su pitanja većinom bila vezana uz ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi, a stranke su se najčešće obraćale sa problemima ostvarivanja prava na osobnu invalidninu, stjecanja statusa roditelja njegovatelja, ostvarivanja prava na naknadu za tjelesno oštećenje te ostvarivanja prava na dječji doplatak. Aktualna su bila i pitanja vezana uz legalizaciju nezakonito sagrađenih objekata.

Suradnja sa Pravnom klinikom završava u lipnju te se nastavlja, uz pristanak i zadovoljstvo predsjednika Udruge na uloženom trudu kliničara, najesen.