Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije sudjelovala je od 10.07. do 12.07. 2013. godine naEdukaciji za pisanje strateških i poslovnih planova te o socijalnom poduzetništvu u okviru IPA projekta „Zadruga SDDH“.

Edukacija je održana u hotelu „Holidey“, na adresi Jankomir 27 u Zagrebu. Cilj edukacije je bio pružiti sudionicima znanja unapređenja rada u udrugama ali i ona vezana za osnivanje Zadruge.

Neke od tema edukacije su bile: definiranje i izrada strategija, korištenje SWOT analize, Benchmarking, analiza poslovnog okruženja- PESTLE, korištenje SMART principa, itd.