Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije sudjelovala je 5. rujna 2013., u prostorijama STUB-KLUBA u sklopu Programa JAKO, na info točki na kojoj se raspravljalo o temi Društveno koristan rad.Cilj je bio okupiti predstavnike javnog, privatnog profitnog i privatnog neprofitnog sektora kako bi se otvorio prostor za diskusiju o društveno korisnom radu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Razgovaralo se o trenutnoj situaciji u županiji, primjerima dobre prakse i mogućnostima društveno korisnog rada.Neki od sudionika okruglog stola bili su: