Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko – zagorske županije je 04. listopada 2013. godine sudjelovala je na redovnoj Skupštini Saveza društva distrofičara Hrvatske.

Osim uobičajenog dnevnog rada, usvajanje Poslovnika o radu Skupštine, izboru radnih tijela te prijedloga Operativnog i Financijskog plana, posebno valja istaknuti da je Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko – zagorske županije primljena kao nova članica u SDDH.