Poštovani, obavještavamo Vas da će se u utorak, 10.12.2013. u prostorijama Udruge održati dežurstvo u sklopu projekta pružanja besplatne pravne pomoći, u vremenu od 10 do 12 sati.