Obavještavamo sve članove Udruge, kao i sve osobe s invaliditetom kako sa 01. 07. 2014. godine stupa na na snagu odluka o promjeni “znaka pristupačnosti”. Naime, sa spomenutim datumom dosadašnji “znakovi pristupačnosti” prestaju važiti. Od 01. 07. 2014. godine važi novi “znak pristupačnosti” sa EU oznakama. Obilježje novog znaka biti će i u mogućnosti primjene u zemljama EU.

Postupak za dobivanje novog “znaka pristupačnosti”:
1. Podnijeti zahtjev nadležnom tijelu
2. Priložiti:

U Zlataru, URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO ZAGORSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ISPOSTAVA ZLATAR, Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba br 53 u utorak i četvrtak, a u ostale dane može se zahtjev podnijeti u sobi 27. na prvom katu.

Za ostala područja Krapinsko zagorske županije nadležni su uredi po područnim uredima kao i sjedištu: