Dana 10.02.2013. godine Župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek zajedno sa gradonačelnikom Grada Zlatara Stankom Majdakom i zamjenicom Jasenkom Auguštan-Pentek posjetili su prostore Udruge osoba sa invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, gdje su se sastali sa predsjednikom Davorom Brlićem.
Tema sastanka bila je prijava projekata kroz Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo socijalne politike i mladih. Zajedno su razgledali prostore koje je Udruga dobila na korištenje od Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

Preuzeto s: http://www.kzz.hr/udruga-invalida-zlatar-posjet