18.03.2014. održano je dežurstvo u okviru davanja besplatne pravne pomoći Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Zahvaljujemo se kliničarima: Lei Puljčan, Ines Agović, Ivani Jureša te Sunčici Gojković na doslasku.