Program prijevoza za osobe s invaliditetom na području Krapinsko zagorske županije završio je sa 31. 05. 2014. godine.
Kako ste već upoznati od 01. 06. 2011. godine udruga je provodila spomenuti Program financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a u partnerstvu sa Krapinsko-zagorskom županijom.
U vrijeme provedbe Programa prevezeno je 1.282 korisnika – 850 muških i 432 ženskih sa cijelog područja Krapinsko-zagorske županije te prijeđeno 75 538 kilometara.
Nažalost, trenutačno nije nađeno novo rješenje za obavljanje ovih potreba. Udruga od 01. 06. 2014. godine ne prima nove naruđbe za prijevoz, jer nije u mogućnosti samostalno podmiriti troškove koji proizlaze iz istoga.
Ukoliko dođe do promjene situacije pravovremeno ćemo obavijestiti javnost.