Poštovani,
obavještavamo Vas da će se u siječnju održati dežurstvo Pravne klinike u utorak 12.01 od 10 do 12 sati u prostorijama Udruge u okviru pružanja besplatne pravne pomoći.