Dana 21. siječnja 2016. godine sudjelovali smo na radionici u sklopu izrade lokalne razvojne strategije (LRS) Lokalne akcijske grupe (LAG-a) “ZELENI BREGI”.

Udruga Lokalna akcijska grupa “ZELENI BREGI” organizacija je civilnog društva organizirana kao nevladina, neprofitna, nepolitička udruga utemeljena na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti koja okuplja građane, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, organizacije iz privatnog sektora i druge oblike organiziranja u svrhu promicanja održivog ruralnog razoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja jedinica lokalne samouprave koji su u članstvu Udruge LAG-a “ZELENI BREGI”.
Udrga djeluje na području 18 jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko – zagorske županije (Donja Stubica, Krapina, Oroslavje, Zlatar, Bedekovčina, Đurmanec, Gornja Stubica, Jesenje, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Rdoboj, Veliko Trgovišće te Zlatar Bistrica) te 4 jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije (Sveti Ivan Zelina, Bedenica, Bistra i Jakovlje).

Na radionici nam je predstavljen program putem kojeg se izradom različitih projekata mogu ostvariti financijska sredstva iz EU fondova. Nakon održane prezentacije dobili smo zadatak da putem SWOT analize prikažemo slabosti, snage, prilike i prijetnje s kojima se susrećemo u sredini u kojoj živimo i radimo. Pomoću toga konzultanti LAG-a će dobiti sliku s kakvim problemima se susrećemo u našim mjestima te kakve potencijale posjedujemo za pokretanje određenih projekata.

Naša je Udruga putem SWOT analize ukazala s kakvim se prijetnjama i slabostima susreću naši članovi (npr. neprilagođenost prometne infrastrukture – nedostatak rampi, neprilagođeni rubnjaci, manjak označenih parkirnih mjesta za osobe sa invaliditetom i sl). Također prepoznati su i mnogi potencijali naše sredine za razvoj i unapređenje kojim bi se poboljšala kvaliteta življenja osoba s invaliditetom.

Radionica je bila veoma kreativna i inspirativna te je probudila u nama mnoge ideje za pokretanje nekog projekta čiji bi pozitivan rezultat bio na korist čitavoj zajednici. Nadamo se da ćemo u bližoj budućnosti pokrenuti takav jedan projekt te nam je svaka ideja i prijedlog naših članova, a i šire dobrodošao.