Temeljem zahtjeva Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u kojem se od nas traže podaci o pritužbama na diskriminaciju, molimo naše članove i sve ostale osobe sa invaliditetom i tjelesnim oštečenjem da nam pismenim putem ili osobnim dolaskom podnesu eventualne prijave i pritužbe o bilo kojem obliku diskriminacije i segregacije osoba s invaliditetom.