Obavještavamo sve zainteresirane da će se besplatna pravna klinika održati u prostoriji Udruge osoba s invaliditetom Krapinsko zagorske županije dana 15.o3.2o16. (utorak), u vremenu od  1o.oo-12-oo. sati. Pozvani su svi zaintersirani sa svojim pravnim upitima, problemima da ih predstave studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu..