Obavještavamo sve zainteresirane da će se besplatna pravna klinika održati u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Krapinsko – zagorske županije dana 19.o4.2o16. (utorak), u vremenu od 1o.oo-12-oo. sati.