Obavještavaju se svi zainteresirani članovi da će se 18.12.2017. do 22.12.2017. u vremenu od 8:00 do 15:00

u prostorijama Udruge  osoba s invaliditetom Krapinsko – zagorske županije

07ab789afa8b5092d919a75058c1db69_header