Naša Udruga je u suorganizaciji sa Hsutijem omogučila Rehabilitacijsko ljetovanje za dvije naše članice, te ujedno su bili volonterka,vozač naše Udruge u Centar M.A.R.E u Rovinju.