Dana 29.09.2018.naša Uduga sudjelovala je na 30. susretu osoba s invaliditetom “Jesen v Međimorjo” u Prelogu