Dežurstvo besplatne pravne klinike održat će se dana 23.04.2019. u vremenu od 10 do 12 u prostorijama udruge