Dana 26.11.2019. održana je izvještajna i redovna skupština Udruge osoba s invaliditetom Krapinsko zagorske županije
U prilogu imate na uvid plan rada, financijski plan i sve odluke koje su donesene.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020

IZVIJEŠĆE RADA 2018 UOIKZZ

izvješće o prijevozu 01.01.-31.12.2018

IZVJEŠĆE VERIFIKACISKOG ODBORA 2020

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA ZA 2018

PLAN RADA UOI 2020

POZIV NA SKUPŠTINU ZA 2019

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019

ZAPISNIK 11 2019