Dragi članovi / članice, prijatelji ,
nakon puno odricanja, odbijenica, napokon možemo reći da smo uspjeli dobiti projekt koji će pomoći našim najpotrebitijim članovima Udruge.
Prošli smo na ESF natječaju pod nazivom “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” kroz koji ćemo zaposliti 7 žena za naših 36 korisnika.