VII. Simpozij za voditelje Udruga koje je organizirao Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida (HSUTI) koji se održao 15. i 16. lipnja 2020.g. u hotelu Academia u Zagrebu.
Kroz razna predavanja dobili smo neke nove informacije, te puno novih ideja za pisanje projekata, kako bi što više usluga približili našim korisnicima.