Udruga je uspješno započela sa provedbom projekta “ZAŽELI-OSTVARI” koja se financira iz europskog socijalnog fonda
te smo ujedno s tim napravili početnu koferenciju,koja se održala dana 29.08.2020. na bajerima u Vinipotoku.