Zahvaljujemo na vrijednoj donaciji Ljekarne “Posarić”, koja će nam pomoći u održavanju epidemioloških mjera.