Dežurstvo Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu u okviru pružanja besplatne pravne pomoći uz poštivanje svih epidemioloških mjera, održat će se 14.12.2021. godine u prostorijama Udruge , Park hrvatske mladeži 2, u trajanju od 10 do 12h.