Svi zainteresirani članovi,građani besplatno dežurstvo pravne klinike će se održati dana 26.04.2022 u vremenu od 10 do 12 sati u prostorijama udruge.