Obavijest!

Svi zainteresirani članovi,građani besplatno dežurstvo pravne klinike će se održati dana 26.04.2022 u vremenu od 10 do 12 sati u prostorijama udruge.

Obavijest

Svi zainteresirani članovi,građani besplatno dežurstvo pravne klinike će se održati dana 15.03.2022 u vremenu od 10 do 12 sati u prostorijama udruge.

PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Dežurstvo Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu u okviru pružanja besplatne pravne pomoći uz poštivanje svih epidemioloških mjera, održat će se 23.11.2021. godine u prostorijama Udruge , Park hrvatske mladeži 2, u trajanju od 10 do 12h.

PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Dana 17. 03. 2015. (utorak) posjetiti će nas studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu koji u sklopu projekta Pravne klinike pružaju besplatnu pravnu pomoć članovima Udruge i građanima. Besplatnu pravnu pomoć studenti će pružati u prostorijama Udruge (Park Hrvatske mladeži 2, Zlatar) u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.Stoga Vas pozivamo ukoliko imate bilo koji pravni […]

PRAVNA KLINIKA- pružanje besplatne pravne pomoći

Dana 16. 12. 2014. (utorak) posjetiti će nas studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu koji u sklopu projekta Pravne klinike pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima. Besplatnu pravnu pomoć studenti će pružati članovima Udruge i građanima u prostorijama Udruge (Park Hrvatske mladeži 2, Zlatar) u vremenu od 10:00 do 12:00 sati. Stoga Vas pozivamo ukoliko imate bilo […]

PRAVNA KLINIKA- pružanje besplatne pravne pomoći

Dana 18. 11. 2014. (utorak) posjetiti će nas studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu koji u sklopu projekta Pravne klinike pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima. Besplatnu pravnu pomoć studenti će pružati članovima Udruge i građanima u prostorijama Udruge (Park Hrvatske mladeži 2, Zlatar) u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.Stoga Vas pozivamo ukoliko imate bilo koji pravni problem a da ga […]

Pravna klinika- pružanje besplatne pravne pomoći građanima

Dana 20.05.2014. (utorak) posjetiti će nas studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu koji u sklopu projekta Pravne klinike pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima. Besplatnu pravnu pomoć studenti će pružati građanima u prostorijama Udruge (Park Hrvatske mladeži 2, Zlatar) u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.Stoga Vas pozivamo ukoliko imate bilo koji pravni problem a da ga ne možete riješiti da dođete […]

Pravna klinika – promjena termina

Pravna klinika – promjena termina Objavljeno na dan 13. veljače 2014https://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&size=medium&hl=en-US&origin=http%3A%2F%2Fuoikzz.hr&url=http%3A%2F%2Fuoikzz.hr%2F%3Fp%3D1996&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.hr.G04LSa31Aik.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCOLQQpGKH7de_ZOKHFvY7hF7Bro-A%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh%2Conload&id=I0_1636643112451&_gfid=I0_1636643112451&parent=http%3A%2F%2Fuoikzz.hr&pfname=&rpctoken=36733100https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=265615193468551&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df5b2fd3f7b5c5c%26domain%3Duoikzz.hr%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fuoikzz.hr%252Ff1e0991c7481328%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fuoikzz.hr%2F%3Fp%3D1996&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&send=true&show_faces=false&width=180  Poštovani korisnici i svi zainteresirani, Obavještavamo Vas da će se pružanje besplatne pravne pomoći u sklopu Pravne klinike umjesto 04. ožujka održati 25. veljače (utorak) od 10 sati u prostorijama Udruge. Lea Puljčan studentski koordinator projekta „ Vanjske klinike“ Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u […]

Pravna klinika – obavijest (kontakt)

Poštovani korisnici i svi zainteresirani, obavještavamo Vas da nam se sa svojim pravnim pitanjima svakodnevno možete javiti i izvan termina održavanja vanjskih klinika u prostorijama Udruge osoba sa invaliditetom Krapinsko-zagorske županije. Svoje upite možete poslati i putem Facebook profila Udruge (www.facebook.com/uoikzz), e-mailom (pravna.klinika@uoikzz.hr) te poštom na adresu Udruge ( Ulica Braće Radića 23, Zlatar) uz naznaku […]